Aborcja

Jakie jest chrześcijańskie spojrzenie na aborcję? Czym jest aborcja? Czy Biblia coś w ogóle na ten temat wspomina? W Słowie Bożym nie znajdziemy słowa “ aborcja”, jak więc chrześcijanie mogą mieć “ zdanie” na ten temat?

Aby zrozumieć chrześcijański pogląd odnośnie aborcji, najpierw musimy zdefiniować i zrozumieć czym aborcja jest. Aborcja jest to “ celowe usunięcie ciąży”, Innymi słowami, aborcja to celowe usunięcie niewinnego życia. Zaplanowane morderstwo.

Chociaż Biblia nie używa słowa “ aborcja”, ale mówi nam coś o morderstwie. Księga Wyjścia 20;13 mówi “ Nie będziesz zabijał”.  To przykazanie jest fundamentem, na którym chrześcijanie budują swoje poglądy odnośnie aborcji. To jest szacunek dla ludzkiego życia. Każde ludzkie życie zasługuję na szansę na to aby żyć. Ich życie nie powinno zostać odebrane. Nie ma takiego powodu na świecie, który mógłby usprawiedliwiać zabijanie niewinnego  człowieka.

Różnica pomiędzy chrześcijańskim spojrzeniem na aborcję, a spojrzeniem pro aborcyjnym:

Chrześcijańskie spojrzenie na aborcję jest oparte na zasadach Bożych. Spojrzenie pro- aborcyjne jest oparte na bezbożności. Chrześcijańskie poglądy są spowodowane miłością do Boga i do ludzi, zwłaszcza do dzieci, do nienarodzonych dzieci, które są niewinne i nie mogą się same obronić. Poglądy pro aborcyjne oparte są na egoiźmie i braku szacunku dla ludzkiego życia. Chrześcijańskie spojrzenie na aborcję gwarantuje życie- pro aborcyjne gwarantuje śmierć. Te dwa poglądy są skrajne i przeciwstawne. To wybór pomiędzy życiem i śmiercią.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, dlaczego dzisiaj żyjesz? Jest jeden główny powód. Twoi rodzice cię nie usunęli. Wyobraź sobie, że twoi rodzice są pro aborcyjni. Nie było by cię tutaj dzisiaj, prawda? I to jest właśnie ta fundamentalna różnica pomiędzy chrześcijanami  a pro aborcjonistami. Więc jeśli chcesz usunąć nienarodzone dziecko, lub należysz do grupy ludzi która to popiera, zastanów się.

Powody aborcji:

Względy społeczne:

 • Nie bycie gotowym na dziecko/odpowiedzialność: 25%
 • Względy finansowe, niemożność utrzymania : 23%
 • Niechęć posiadania kolejnego dziecka : 19%
 • Problem w związku lub bycie samotną matką : 8%
 • Młody wiek: 7%
 • Przeszkoda w sferze zawodowej lub edukacyjnej : 4%
 • Rodzice lub partner zmuszający do aborcji : mniej niż 1%
 • Inne powody: mniej niż 6,5%

Suma: 93%

Ciężkie powody:

 • Zdrowie matki: 4%
 • Problemy zdrowotne dziecka: 3%
 • Gwałt: mniej niż 0,5 %

Suma: 7%

Tak więc widzimy wyraźnie jakie są przyczyny aborcji i to wyraźnie wskazuje na kłamstwa, jakimi posługują się pro aborcjoniści, wmawiając społeczeństwu że większość aborcji dokonywana jest z powodów medycznych bądź gwałtu. Statystyki tego ewidentnie nie potwierdzają. Powody społeczne wykazują dwie rzeczy- że dziecko jest albo niechciane, albo niewygodne. 47% wszystkich aborcji wykonywanych jest u kobiet, które już kiedyś dokonały aborcji. To wskazuje na kolejne kłamstwo pro aborcjonistów – zawodna antykoncepcja. Księga Przysłów 6;17 mówi nam,czego Bóg nienawidzi: “wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały”.

Jaka jest więc głowna przyczyna aborcji? Jest to bunt przeciwko chrześcijańskiemu czy też biblijnemu poglądowi na temat życia.

1Tesaloniczan 4:3-8: “ Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego”.

Przyczyną większości aborcji nie jest niepowodzenie antykoncepcji. Jak widzieliśmy w statystykach, niepowodzenia antykoncepcji nie ma na liście powodów wykonywania aborcji. Gdyby wszyscy stosowali się do Bożych standardów prowadzenia czystego życia, wolnego od rozwiązłości, namiętnych pożądliwości i nieprzemyślanych decyzji, więcej byłoby by samokontroli. Nie istniał by problem aborcji, chorób przekazywanych drogą płciową, jak np AIDS i HIV.

Postawmy więc sprawę jasno, przyczyną większości aborcji jest lekceważenie Bożego nakazu do uświęcania. Spójrzmy na liczbę aborcji wśród nastolatek i kobiet niezamężnych. Te dwie grupy kobiet są większością w ilości wykonywanych aborcji.  Dlaczego? Ponieważ nie posiadają one samokontroli, nie mają Bożego prawa w sercu, albo go nie znają, albo je zagłuszają. Taką samą odpowiedzialność jak kobiety ponoszą mężczyźni, którzy spłodzili niechciane dziecko. To samo tyczy się małżeństw- jeśli podejmują decyzję o aborcji. Są tak samo winni braku samokontroli i braku ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

Jedynym sposobem aby powstrzymać grzech aborcji, jest prowadzić życie zgodne z tym, jak Bóg dla nas zaplanował.

DLACZEGO BÓG STWARZA CHORE DZIECI?

Jest to bardzo trudny i dla wielu z nas delikatny temat. Skoro Bóg jest Stwórcą, jest doskonały i pełen miłości, to dlaczego pozwala aby dzieci były chore, lub opóźnione w rozwoju, lub zniekształcone?

Te pytania najczęściej zadają ateiści, którzy nie wierzą w miłosiernego Boga, nie wierzą w żadnego Boga. Jednocześnie często spotykam się z tym, że wielu wierzących stało się ateistami po tym, jak poczuli się skrzywdzeni przez Boga. Pytanie przez nich postawione jest niewłaściwie i nielogiczne. Skoro nie wierzą oni w istnienie Boga, nie mogą Boga obwiniać ani zadawać pytań dlaczego Bóg pozwala aby dzieci rodziły się chore. To pytanie powinni raczej skierować do innych ateistów. Skoro pozbyli się Boga ze swojego życia, niech gdzie indziej próbują znaleźć odpowiedź na to dlaczego rodzą się chore dzieci. Ateiści gubią się we własnej ułudzie, że bez Boga życie będzie idealne.

Moja odpowiedź na pytanie, dlaczego rodzą się chore dzieci może być tylko jedna- nie wiem. Na pewno nie jest to satysfakcjonująca odpowiedź, ale nie posiadam innej. Wiem, że przez grzech ziemia jest przeklęta że każdy człowiek w jakimś etapie swojego życia będzie przechodził przez różne próby i cierpienia. Bóg podjął decyzję, że cierpienie będzię częścią życia ludzkiego. Dla niektórych ludzi cierpienie jest większe, dla innych mniejsze i nie wiem dlaczego tak jest. Wiem jedno- Bóg ma swój plan. Z historii mojego życia wiecie już, że przez cierpienie Bóg zawołał mnie do siebie i dzięki Jego przeogromnej łasce dał mi się odnaleźć. To był doskonały Boży plan dla mojego życia i pragnę aby realizował go do końca moich dni. Często tylko przez cierpienie możemy dostrzec głębię i wartość życia, oraz odnaleźć Boga i Jego obietnice. Gdyby Bóg nie dał mi przeżyć pewnych rzeczy, przez które mnie przeprowadził, nie byłabym dzisiaj tym kim jestem. I oddaję Mu za to chwałę.

Wierzę że Bóg ma powód dla którego daje nam chore dzieci. Pytanie jest, czy my to zaakceptujemy, czy zaakceptujemy Bożą wolę, czy będziemy chcieli pozbyć się “ problemu”. Jezus też miał wybór. Miał moc i możliwość aby uniknąć śmierci krzyżowej. Jednak tego nie zrobił, zdecydował się na cierpienie, ponieważ tylko w ten sposób mógł się wypełnić Boży plan. Być może nie rozumiemy tego co nas spotyka, ale przyjdzie dzień, kiedy zrozumiemy, będziemy mogli się Boga o to zapytać. Warto jest żyć tą nadzieją. Nadzieją, której ateiści nie mają.

ABORCJA Z POWODÓW MEDYCZNYCH

Aborcja z powodów medycznych jest kolejnym trudnym i delikatnym tematem. Jeśli jesteś rodzicem który zdecydował się na takie rozwiązanie, wiedz że absolutnie nie jestem od tego aby cię oceniać. Nie oceniam ani nie potępiam żadnego rodzica z powodu decyzji jakie być może musiał kiedyś podjąć, czy to w przypadku aborcji z powodów medycznych, czy też z innych powodów. Nie wyobrażam sobie jednak bólu i cierpienia przez jakie muszą przechodzić rodzice, kiedy dowiadują się że ich dziecko  urodzi się nieuleczalnie chore.

Hioba 31:15: “On sam nas w łonie utworzył.”.

Ponieważ nie jest moim zamiarem aby rzucać wersetami Biblijnymi, zdaję sobie sprawę z tego że aborcja jest tematem emocjonalnym, podam tylko kilka wersetów do samodzielnego przejrzenia: Księga Powtórzonego Prawa 27:24-25, Księga Przysłów 28:13, List do Hebrajczyków 4:13.

Czy Bóg może przebaczyć grzech aborcji?

“Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. “ 1 Jana 1:9-10

“W Nim( Jezusie) mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” Efezjan 1:7

“ Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów.” Izajasza 43:25

“Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.” Marka 3:28

Zamykając temat chcę dać nadzieję i obietnicę, że Bóg wybaczy grzech aborcji, zupełnie tak jak każdy inny grzech. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy przebaczenie wszystkich grzechów. Tylko Jezus ma moc przebaczyć oraz zmyć poczucie winy i wypełnić swoją miłością i pokojem. Jezus wybaczy i matce, i ojcu i lekarzowi, który dokonał aborcji. Trzeba tylko do Niego przyjść i wyznać Mu swoje grzechy, pokutować i oddać się w Jego ręce.